ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์