ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ