ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-รัสเซีย (รอบแรก)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน OKEAN รอบแรก ประจำปี 2553

+ ประกาศสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
+ ประกาศผลการคัดเลือกและรายชื่อ
+ แบบตอบรับ
+ กำหนดการ
+ การเตรียมตัว
+ เกี่ยวกับบ้านวิทยาศาสตร์

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ