ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

          ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                           
Fax : 0 2628 6021 หรือ 0 2281 1753  หรือ E-Mail : ops1168@gmail.com  
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
โทร. 0 2281 9264 หรือ 0 2281 1753


 


Download เอกสารด้านล่าง ค่ะ

– ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
– กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
– แบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี