ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

          ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                           
Fax : 0 2281 1753 หรือ  0 2628 6021  หรือ E-Mail : ops1168@gmail.com  
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
โทร. 0 2281 9264 หรือ 0 2281 1753


Download เอกสารด้านล่าง ค่ะ


– ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
– กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
– แบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี