ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ


        กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ  แทนตราสัญลักษณ์เดิม   ดังไฟล์แนบด้านล่าง


 หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มบริหารงานกลาง  โทร. 02-281-9264  หรือ 02-281-1753