ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้รับทุน
โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับทุนฯ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2556 แล้วนั้น สพฐ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเรียงตามลำดับอักษร และรายชื่อสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ดังประกาศ สพฐ. ที่แนบ


          ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนฯ ดังกล่าว กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันรับทุน ดังแนบ แล้วส่งกลับมาที่ สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ทางอีเมล 2nd.language.obec@gmail.com


*** หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ทางอีเมลดังกล่าว


(Download ไฟล์รายชื่อผู้รับทุน แบบยืนยันการรับทุน ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)