ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2009/2010

+ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2009/2010
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย จะแจ้งรายละเอียดการสอบรอบสุดท้าย ได้แก่วันที่สอบ วิชา และสถานที่สอบไปยังผู้สอบผ่านโดยตรง ประมาณเดือนเมษายน 2552