ประกาศผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานในการประกวด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานในการประกวด


ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


          ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวน 10 ผลงาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th เป็นระยะเวลา 7 วัน (ระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2560) เพื่อตรวจสอบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือไม่ ก่อนประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 29 กันยายน 2560


          หากมีการทักท้วง ให้แจ้งที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.0 2281 1753


          รายชื่อผลงาน


               1. ก้าวสำคัญของชาติ


               2. ซ่า ! ซน ! อย่างคนวัยใส


               3. ด.เด็ก


               4. เด็กไทยเรียนรู้สู่อนาคต


               5. เด็กไทยสดใส หัวใจรักดี


               6. เรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ที่สดใส


               7. วันของเด็ก


               8. ฮีโร่ตัวจิ๋ว


               9. A bright smile


               10. Circle Children


คลิกดู รายละเอียดผลงานที่ไฟล์แนบด้านล่าง


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.


โทร. 02-281-1753