ประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร College of Technology Students และ Professional Training College (Senshu-Gakko) Students ประจำปี 2553

ประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร College of Technology Students และ  Professional Training College (Senshu-Gakko) Students ประจำปี 2553