ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙

ประกาศผลสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ จำนวน  ๒  อัตรา  สังกัดศูนย์บริการประชาชน สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  


ดังไฟล์แนบ