ประกาศรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพิ่มเติม 13 ตำแหน่ง

ประกาศรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 30 ตำแหน่ง
และเพิ่มเติม ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 13 ตำแหน่ง

รายละเอียดตำแหน่งตามเอกสารแนบ