ประกาศรับย้าย 33 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้สรรหาข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 33 ตำแหน่ง รายละเอียดดังไฟล์แนบ