ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน


             
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hanban) จะให้ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 100 ทุน แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เพื่อกลับมารับราชการเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2552

              จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ผู้สนใจกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน  พร้อมลงลายมือชื่อ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2551 ในเวลาราชการ 

               คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่                              ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามมาที่


               สถาบันการแปล  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  


               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


               โทรศัพท์: 02-288-5749 


               อีเมล: bdctran@yahoo.comแหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน