ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลมาซิโดเนีย หมดเขตเดือนมีนาคม 2555

       รัฐบาลสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ สาขา Information Science and Technology ที่มหาวิทยาลัย University for Information Technology (UIST) ณ เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย ดังนี้

ระยะเวลาการให้ทุน ระยะเวลา ๔ ปี โดยเริ่มปีการศึกษาในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัย UIST ได้ที่ http://www.uist.edu.mk/ และสามารถสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้จากนาย Jasmin Kahil ที่อีเมล์

ankara@mfa.gov.mk

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ


jasmine.kahil@mfa.gov.mk

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โดย
ต้องส่งเอกสารการสมัครภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 02 628 5646-8 ต่อ 118 – 119