ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซีย หมดเขต 15 พ.ค.2555

        รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ให้แก่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ทุนดังกล่าวมีจำนวน ๓๐ ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ๒๐ ทุน และระดับปริญญาเอก ๑๐ ทุน โดยในจำนวนทุนทั้งหมดนี้เป็นทุนสำหรับสาขาการแพทย์ จำนวน ๖ ทุน

– ผู้สมัครทุนการศึกษาดังกล่าวจะต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กระทรวงศึกษาธิการสหพันธรัฐรัสเซีย ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/enter/2012 และกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/forma/2012

– นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนนี้จะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพทุกเดือนและมีที่พักในหอพักนักศึกษา ซึ่งเทียบเท่ากับนักศึกษารัสเซีย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศของตนไปยังสถาบันการศึกษาที่จะศึกษา ค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่จะไปรับเมื่อเดินทางไปถึงสหพันธรัฐรัสเซีย (ประมาณ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ) และค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป)


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 02 628 5646-8 ต่อ 118 – 119