ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สป.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป