ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ…