ประกาศรายชื่อนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ สป.

**เอกสารดังไฟล์แนบ**