ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2010/2011

กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2010/2011 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2552  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ