ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2009 (เพิ่มเติม)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ศธ. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2009 (เพิ่มเติม)  ดังนี้ (หรือดาวน์โหลดรายชื่อด้านล่าง)รายชื่อนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2009 (เพิ่มเติม)


วันที่ 30 มีนาคม 2552   เวลา 10.00 – 12.30 น.


 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชายนิซูเฟียน  ฮะซานี อนุบาลปัตตานี ปัตตานี
2 เด็กชายไฟศอล ปายอ บ้านพ่อมิ่ง ปัตตานี
3 เด็กชายอาลีรอมฎอน  หะยีอาวัง ชุมชนวัดถัมกาวาส (เสาร์อุทิศ) ปัตตานี
4 เด็กชายอับดุลเลาะ  ดาโอ๊ะ บ้านเขาดิน ปัตตานี
5 เด็กชายโมฮัมหมัดดูฮาน  ตาเยะ นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา
6 เด็กชายอามีน จะปะกียา นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา
7 เด็กชายรอฟีดี  ฆอแด๊ บ้านราโมง ยะลา
8 เด็กชายอุสมาน  ฮาเซ็ม บ้านธารน้ำใส ยะลา
9 เด็กชายอับดุลฮากิม  สะมาแอ บ้านกูวา นราธิวาส
10 เด็กชายมูฮัมหมัด  สะมาแอ บ้านกูวา นราธิวาส
11 เด็กชายวันอาซีซี  วาจิ บ้านบูกิต นราธิวาส
12 เด็กชายวันมูฮำหมัดดาเนียล  ละยายดีมัญ บ้านบูกิต นราธิวาส
13 เด็กชายจีฮาน  ปากบารา บ้านลาหลง สตูล
14 เด็กชายประพันธ์  ลาเต๊ะ บ้านป่าฝาง สตูล
15 เด็กชายซะฮีดัน  สาและ ศานติธรรม ยะลา
16 เด็กชายมุสลิม  จารง รัชตะวิทยา ยะลา
17 เด็กชายรุสลาน  ยีหรีม อิสลามศาสตร์มูลนิธิ พัทลุง
18 เด็กชายอิรฮัมด์  ดอเลาะ สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
19 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  บ่าวเต๊ะ จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา
20 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟีซ  สุหลง อาลาวียะห์วิทยา ยะลา
หมายเหตุ            ผู้สมัครรายงานตัวเวลา 09.00 – 09.30 น.