ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียน โครงการสร้างประสบการณ์ฯ ช่วงปิดภาคเรียน 2558 ครั้งที่ 2