ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ปี 2010/2011

กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ปี 2010/2011 ดังแนบ
 
หมายเหตุ  สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย จะจัดทดสอบข้อเขียน ตามสาขาวิชาที่เลือกเรียนอีกครั้งหนึ่ง ประมาณเดือนเมษายน 2553 ที่ประเทศไทย โดยผู้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่ประเทศสิงคโปร์กำหนด จะต้องสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยสถานเอกอัคราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคการศึกษาประมาณเดือนกรกฎาคม 2553