ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3


 


สามารถดาวน์โหลดรายชื่อฯได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา :
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา