ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานรัฐมนตรี

“ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ”