ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา