ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 64

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  สมัยที่ 64 
(United Nations General Assembly: UNGA)
ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2551  ( 09.00 – 12.00 น.)  ลงทะเบียน 8.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ


No


Name – Surname


1.       


Alhuda  Chanitphattana


2.       


Anirut  Kantasa-ard


3.       


Anissa  Naksewee


4.       


Artittaya  Lertprapotekul


5.       


Assarof  Sasanakul


6.       


Bhanubhatra  Jittiang


7.       


Chatlada  Chotanakarn


8.       


Huda  Maluleem


9.       


Kanakon  Wongpongkhum


10.   


Kanokpan  Paladech


11.   


Kridsada  Pattharapongpipat


12.   


Kritsada  Punyapratheep


13.   


Kusuma  Bangkom


14.   


Ladawan  Khaikham


15.   


Manop  Sinfungphakawi


16.   


Marut  Siriwutmetha


17.   


Nattaphol  Chinawong


18.   


Nattapon  Sukprasong


19.   


Ontira  Amatavivat


20.   


Pakkamol  Siriwat


21.   


Pattana  Sirion


22.   


Patthiya  Tongfueng


23.   


Penwadee  Dumnuy


24.   


Phongsathep  Phon-amart


25.   


Phutrapee  Wongsittipat


26.   


Piva  Saenggrattanachai


27.   


Proawpattra  Jaisaen


28.   


Prosaran  Chotanakarn


29.   


Rudeemas  Thiangthat


30.   


Saengson  Kriswatanakorn


31.   


Siriwan  Limsakul


32.   


Tanonrat  Naktang


33.   


Thorn  Santisakultarm


34.   


Tiratorn  Karanthanabutra


35.   


Waruntorn  Kochtaropas


36.   


Yanin  Sawatchai


37.   


Yapa  Thepkanjana


38.   


Yuttalid  Bunnag* ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น แจ้งยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552
   – โทร. 0 2628 5646 ต่อ 119
   – email:  ratchanin@yahoo.com