ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนประกาศด่วนที่สุด

 

เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน


                                                                                                                           


            อนุสนธิจากการเปิดสมัครรับบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน จำนวน 100 ทุน เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หลังจากจบการศึกษาในปี 2552 นั้น   


              สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ตามกำหนดการดังนี้กำหนดการสอบสัมภาษณ์: ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2551


       เวลาสอบ                รอบเช้า เวลา 8.30-12.00 น. 


                                     รอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.  


        สถานที่:                   ห้องประชุมพรโสภิณ  อาคาร 35 


                                     สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพฯ


                                   


        ขอให้ผู้สมัครทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลา ได้ที่นี่ (กดคลิกเพื่อดาวโหลด)


         


         


           


                ติดต่อ-สอบถามได้ที่   สถาบันการแปล  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   


                                             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5


                                             โทรศัพท์: 02-288-5749  อีเมล: bdctran@yahoo.com


           แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน