ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2552++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2552 (รายละเอียด ) (รายชื่อ -excel)แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.