ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2553 สถานที่สอบและวิชาสอบข้อเขียนในวันที่ 26 ก.ค. 52 เวลา 09.00 – 12.20 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2553  สถานที่สอบ และวิชาสอบข้อเขียนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.20 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดรายชื่อผู้สอบ สถานที่สอบ และวิชาสอบ ตามไฟล์ที่แนบ