ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ

 สามารถดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.