ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ

(อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)