ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ