ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 18 สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ