ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559


และ

กำหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

ผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559


(ดาวน์โหลด รายชื่อ ตารางสอบ และแผนที่เข้าสอบ ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการแปลฯ สพฐ.
E-mail : 2nd.language.obec@gmail.com