ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ