ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

 Download เอกสารรายละเอียด ด้านล่างค่ะ

 

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ กศน.