ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลสิงคโปร์ประจำปี 2012/2013

กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2012/2013 ตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด )

สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียนขอให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ ดังนี้
วันที่ 24 มกราคม 2555
– เวลา 09.00-12.00 น.  ลำดับที่ 1-16
– เวลา 13.00-16.00 น.  ลำดับที่ 17-32

วันที่ 25 มกราคม 2555
– เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 33-48
– เวลา 13.00-16.00 น.  ลำดับที่ 49-61

รอบเช้า รายงานตัวเวลา 08.30 น.
รอบบ่าย  รายงานตัวเวลา 12.30 น.

สถานที่สอบ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 (อาคาร กศน. เดิม)
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร. 0 2281 0565 ต่อ 114