ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง “เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดดังไฟล์แนบ…..