ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อได้ที่ด้านล่าง)


1 นักทรัพยากรบุคคล
2 นักวิชาการศึกษา
3 นักประชาสัมพันธ์
4 นักจัดการงานทั่วไป