ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ