ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2010

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) 2010
Program of College of Technology Students
————————————————–
   


  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(Monbukagakusho : MEXT) ประจำปีการศึกษา 2010 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


 
No.


Name


Field of Study


Majors and Related


Key Terms


Name Japanese Language School


1.


Mr. Apirat Angsubhakorn


Material


Engineering


Biological Engineering


Tokyo Japanese


Language Education Center


2.


Mr.Aphisit Thongthaisin


Mechanical


Engineering


Mechatoronics


Tokyo Japanese


Language Education Center


3.


Mr.Thanawat  Asawatavonvanich


Architecture and Civil


Engineering


Structural Engineering


Tokyo Japanese


Language Education Center


 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศให้ผู้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นในวันที่ 24 มีนาคม 2553 รายละเอียดของการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  และในวันปฐมนิเทศฯ ขอให้ผู้รับทุนฯ นำรูปภาพขนาด 2 นิ้ว สำหรับการทำ VISA นักเรียนมาด้วย อนึ่ง กำหนดการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2553 

หมายเหตุ   ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามรายชื่อที่ประกาศข้างต้น ได้ติดต่อประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ คุณสุพัตรา โพธิ์ทอง เพื่อแจ้งยืนยันการรับทุนดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2696 3004 หรือ 0 2207 8504