ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย             ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ