ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก(คนพิการ)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ