ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ