ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ตำแหน่ง