ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (5 ราย)


 

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   


ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 5 ราย)


(ว13) สายงานบริหารสถานศึกษา


 


วิทยฐานะเชี่ยวชาญ


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ราย


 


คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน


คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์


ที่มา:ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.