ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   


ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 6 ราย)


(ว13/2556) สายงานการสอน


 


วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ราย


วิทยฐานะเชี่ยวชาญ


– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ราย


 


คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน


คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.