ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ ไปใช้ในกิจกรรม

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับอัญเชิญไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


Download รูปใหญ่ 1


Download รูปใหญ่ 2