ประกาศห้องสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ